Home  News  Applications  Setup  Manual

ข่าวประกาศ

1. ด่วน แจ้งติดตั้งโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ MIS
     เนื่องด้วยการปรับปรุงโปรแกรม สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) ระบบ MIS
ให้รองรับการติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) ด้วย Domain
และรองรับการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows 10
     เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าระบบไม่ได้ จึงขอแจ้งผู้ใช้งานระบบ MIS ทำการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมเครื่องลูกข่ายใหม่
2. Welcome to SKRU Backoffice Application
     ประกาศ เริ่มใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล SSO (Single Sign On)
 • ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วย Username ที่ได้รับ
 • รหัสผ่านปัจจุบัน ตามข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งให้ทราบ หากท่านไม่ทราบ หรือลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • สำหรับผู้ที่ทราบข้อมูลแล้ว คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการทำงานปกติ
3. การแจ้งปัญหาการใช้งาน
     การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ท่านสามารถแจ้งปัญหาได้ดังช่องทางต่อไปนี้
 • ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยฯ
  • เบอร์ Voip (เครื่องสีดำ) : 2113 , 2114
4. การปัญหาการเรียกใช้งานโปรแกรมบน Microsoft Edge (Chromium)
     เพื่อแก้ปัญหา Microsoft Edge (Chormium) ไม่อนุญาตให้ทำการเรียกใช้งานโปรแกรมด้วยการเชื่อมต่อแบบ ClickOnce
 1. พิมม์หรือคัดลอกข้อความในช่องข้างล่างไปยังช่องที่อยู่ของ Microsoft Edge, จากนั้นกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์
 2. เลื่อนไปยังหัวข้อ ClickOnce Support และทำการเลือกตัวเลือก Enabled ทางด้านขวา
 3. เริ่มต้นทำงานเว็บบราวเซอร์ใหม่ โดยการกดปุ่ม Restart ที่อยู่ท้ายหน้า
5. การใช้ฟอนต์สำหรับเอกสาร
     เนื่องจาก ครม. เห็นชอบให้ประกาศใช้ฟอนต์ TH Saraban PSK เป็นฟอนต์มาตรฐานสำหรับเอกสารหน่วยงานราชการ แต่ภายหลังพบว่าฟอนต์ TH Saraban PSK มีปัญหาตัวหนังสือซีดจาง
และไม่ยืดหยุ่นกับโปรแกรมต่างๆ เท่าที่ควร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ได้ดำเนินการแก้ไข และได้ประกาศใช้ฟอนต์ใหม่ ชื่อ TH Saraban New

     ดังนั้นเอกสารรายงานจากระบบจึงใช้ฟอนต์ TH Saraban New เป็นหลัก เพื่อให้การแสดงผลรูปแบบตัวอักษรในรายงานได้เหมาะสม
ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Saraban New พร้อมคู่มือติดตั้ง ได้ที่นี่

 • คลิก Download ฟอนต์

 • คลิก Download คู่มือติดตั้งฟอนต์

 •   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Powered by Vision Net, 2021